עיריית נשר - רישום דיגיטלי למאגר יועצים וספקים

עיריית נשר, מזמינה בזאת ספקים ויועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם באופן מקוון – באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר העירייה לצורך התקשרויות לאספקת טובין, למתן שירותים או לצורך ביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.

נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר פורסם באתר האינטרנט של העירייה. להלן קישור

המועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצג בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהספקים/היועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ/ ספק חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 3.237.48.165. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
ספק קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים והספקים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

  מחשוב מידע ותקשורת
  • איפיון ופיתוח מערכות מידע מקוריות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ לכתיבת מכרזים בתחום מערכות מידע פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ לכתיבת מכרזים בתחום טלפוניה ותקשורת פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ אבטחת מידע פתוח לרישום עד 06/05/2023
  לשכה משפטית
  • יעוץ מיסים והיטלי פיתוח פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ חוקי עזר פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ חוזים, מכרזים והתקשרויות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ ושירותים משפטיים בהליכי ארנונה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ ושירותים בהליכי גביה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות כללי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות - דיני עבודה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות - דיני נזיקין פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יעוץ בעניין ניהול נכסים לרבות הקצאות, הפקעות וכדומה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ייעוץ לכתיבה וניסוח של חוקי עזר פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ייעוץ בנושא רישום מאגרי מידע פתוח לרישום עד 06/05/2023
  ליסינג
  • יועץ לכתיבת מכרזים בתחום רכב בליסינג פתוח לרישום עד 06/05/2023
  ארגון ושיטות/ כלכלה
  • רואי חשבון לביצוע עבודות בתחום החשבונאות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ למיצוי הכנסות ממשרד החינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ כלכלי לכתיבת תכניות עסקיות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ השקעות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  חינוך גני-ילדים
  • יועץ פדגוגי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ להכנת תכניות אב בתחום החינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב וסביבות למידה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  הנדסה
  • פיקוח פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מודדים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי תנועה ותחבורה/כבישים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי תחבורה ציבורית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי תאום תשתיות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי קונסטרוקציה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץי נגישות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי מערכות חשמל פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי מים/ביוב/ניקוז + מערכות השקייה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ תחבורה ציבורית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ מיזוג אוויר פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ לביסוס פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי בטיחות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ אקוסטיקה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אדריכלות פנים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אדריכלות נוף פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אדריכלות ובינוי ערים/תכנון מבנים/מתכנני ערים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אגרונומים ויועצי השקייה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תמרור ושילוט פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תאורת רחוב/כבישים ענף 200 ג , או 220 ב, 270 א פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שיפוצים ענף 100 ג , או 131 א פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • קבלני פיתוח ענף 111 א או 100 ג פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • קבלני איטום ענף 134 ב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • קבלן מעליות (תחום החזקה, פיקוח ובדיקות חצי שנתיות) - ענף 180 ב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • קבלן התקנת רמזורים - ענף 280 א פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עבודות חשמל - ענף 160 א , 240 א פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • סימון תחזוקת כבישים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מתקני ספורט/רצפות למגרשי ספורט פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • משטחי חיפוי - דשא סינטטי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מעבדות מוסמכות לבדיקת ביטונים, בדיקת אפיון רשת מים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מיזוג אוויר - ענף 170 ב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הצללה סככות וקירוי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אינסטלציה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תכניות מתאר תכניות אב תכניות בנין עיר פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אדריכלות ותכנון ערים כולל בינוי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אדריכלות מבנים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ניהול תכנון וליווי תב"ע פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מהנדסים אזרחיים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מתכנן כבישים פיזי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • איכות הסביבה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אגרונום פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בנייה ירוקה וקיימות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מערכות סניטריות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שמאות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • כמאות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מורשה נגישות מתו"ס פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תכנון ויעוץ אלומיניום פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מעליות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • איטום פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מיגון פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מתקנים סולארים ואנרגיות מתחדשות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הצללות מתקני משחק פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אקולוגיה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הדמיות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גיאולוגיה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תאום מערכות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הנדסת מבנים מסוכנים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי מערכות תאורה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצים להקמת בריכות שחיה טיפוליות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי מטבחים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועצי מטבחים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  דוברות
  • ייעוץ בנושא דוברות, מיתוג ויח"צ פתוח לרישום עד 06/05/2023
  ביקורת
  • מומחה לביצוע ביקורת ברשות מקומית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  ביטחון
  • יועץ מרכיבי ביטחון טכנולוגים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ למוכנות לשעת חירום פתוח לרישום עד 06/05/2023
  ארגון ושיטות
  • ייעוץ ארגוני פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ להטמעת תכנית עבודה מקושרת תקציב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  ספקי שירותים וטובין
  • חומרי בניין ואספקה טכנית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • וילונות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הצללות בשטחים ציבוריים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הצללות במוסדות חינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הסעות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הובלות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הדברת מזיקים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • דפוס - עבודות דפוס, הדפסת חוברות וספרים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • דלק ומוצריו פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גנרטורים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גלאי עשן פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גינון והשקיה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גינון - פרחים ועצים - אספקת שתילים, פרחים ועצים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גינון - כלים, מעכות השקייה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גיזום וכריתת עצים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גדרות ועבודות גידור פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בניית אתרים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • איסוף ומחזור נייר פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אביזרי חשמל פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אביזרי אינסטלציה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אבטחת מערכות מידע פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עבודות אלומיניום פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • כיבוד, קייטרינג פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ריהוט וציוד לגני ילדים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ריהוט פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • קרמיקה וחיפויים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • צילום,הדמיות,צילום אויר פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • צילום - סטילס ווידאו פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד תקשורת פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד תאורה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד רחוב וחומרים לתיקון כבישים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד ספורט - מוסדות חינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד משרדי וציוד מתכלה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד למיחזור פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד לגני ילים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד טכני וחשמל פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד חד פעמי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד ובגדי בטיחות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד אומנות ויצירה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • צבעים - רכישת צבעים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • פרקטים, שטיחים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • פרסום ויח"צ פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • פינוי אשפה ופסולת פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עיצוב מרחבי למידה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עזרי לימוד פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עבודות צביעה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עבודות חשמל/משאבות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עבודות גבס פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ספקי ברזל פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ניקיון מבנים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • נופשונים, ימי גיבוש פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • נגרות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מתקני ספורט פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מתנות, ותשורות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • משחקים לגני ילדים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מערכות תקשורת וביטחון פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מערכות תקשורת - אספקה, התקנה, אחזקה של מרכזיות ומכשירי טלפון פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מעצבים גרפיים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מערכות מידע- אחזקה ואספקה מערכות מחשב וציוד היקפי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מסגרות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מנעולים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מנופים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מיפוי ומדידה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מיחשוב - מחשבים, מחשבים ניידים, טאבלטים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מחסנים למוסדות חינוך וציבור פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מזון ומשקאות - חלב, קפה, מים מינרליים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מוצרי חשמל ואלקטרוניקה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מוצרי בטיחות לכבישים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מדפסות, סורקים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • כלי נגינה, מערכות הגברה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • טונרים וציוד משרדי אלקטרוני פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • חשמל - ציוד וחומרים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • חומרי ניקוי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ספקי ברגים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ספקי חול (תקני למוסדות חינוך) וחול לבניה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ספקי מלט /בטון פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • חומרי בניין פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ספקי הגברה ותאורה לאירועים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ציוד הקפי לרכב – מצלמת דרך, צ'קלקות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • סלולר – מכשירים, דיבוריות, מטענים וציוד נלווה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תמרורים וסימוני כביש פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תמלול, הקלטה וקלדנות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תברואה - פחי אשפה, עגלות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שרותי הסעדה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שמירה ואבטחה - אבטחת אירועים, ישיבות, שמירה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שליחויות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שלטים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שלטי רחוב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שירותי ניקיון, פחי אשפה עגלות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • שירותי כח אדם פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • רמזורים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • רכישת/ השכרה ציוד לאירועים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ריהוט רחוב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ריהוט משרדי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  רווחה
  • מנחה קבוצות בתחום העבודה הקהילתית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  סביבה/שפ"ע
  • יועץ תברואה/אשפה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ קרינה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ לחסכון באנרגיה/התייעלות אנרגטית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ גינון והשקייה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ בתחום איכות הסביבה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • יועץ אשפה יועץ מחזור פתוח לרישום עד 06/05/2023
  משאבי אנוש
  • ייעוץ בנושא שכר, פנסיה וזכויות סוציאליות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • חריגות שכר פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בתחום דיני עבודה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  גזברות
  • ביטוח וניהול סיכונים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ארנונה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • כלכלי להתייעלות וחסכון פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • כלכלי לחישוב תעריפי היטלים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  שפ"ע
  • ניתוחי עיקור/סירוס חתולי רחוב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • פנסיון כלבים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • לוכד חיות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • גינון פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תפעול ותחזוקה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  תכנון אסטרטגי
  • מהנדס תנועה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מהנדס כבישים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ביצוע סקרי תנועה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תכנון גשרים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • נגישות מתו"ס פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • נגישות שירות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מודד פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • ביצוע סקרי שביעות רצון פתוח לרישום עד 06/05/2023
  מרכז צעירים
  • לחיילים משוחררים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • לזוגות צעירים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • לסטודנטים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תעסוקה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  מערכות מידע
  • מחשוב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מערכות מידע פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בנושא תקשורת פתוח לרישום עד 06/05/2023
  מבקר העירייה
  • ביקורת פתוח לרישום עד 06/05/2023
  חינוך
  • מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בתחום חינוך סביבתי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • סדנאות להעצמה אישית ומקצועית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בדיקה וטרינרית במוסדות חינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • חינוכי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הנחיית קבוצות פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • סדנאות בנושאים פדגוגים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הערכה פסיכיאטרית פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • הוראה מתקנת פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מדריך במדעים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מרצים בתחומי החינוך השונים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מרצים בנושא מוטיבציה והשראה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מרצים למתמטיקה פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בתחום הטכנולוגיה והחלל פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מאמנים אישיים - קואצ'רים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מדריך בתחום הטכנולוגיה והחלל פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • אבחון פסיכודידקטי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • עיצוב פנים במבני חינוך ובמשרדים פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תכנון סביבות למידה במוסדות חינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • מתכנן לחידוש מבנים ושינויים במוסדות חינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • תקשוב פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בתחום החינוך הסביבתי פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • בטיחות למוסדות חינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  • טכנאי תקשוב למוסדות חינוך פתוח לרישום עד 06/05/2023
  הנהלה מנכ"ל
  • לכתיבת נהלי עבודה פתוח לרישום עד 06/05/2023
טוען…